Category: ข่าวสาร

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พระเดชพระคุณ พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปร่วมประชุมคณะสงฆ์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7 / 2566 ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ไปเพื่อถวายน้ำปานะ แด่คณะสงฆ์ที่มาประชุม ด้วย ในที่ประชุม ได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรสุตาภรณ์,ดร เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร…

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระศรีปริยัติธาดา,ผศ.ผู้อำนวยการฯ ให้ออกนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านสะแกซำ  ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงของโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณาจารย์ที่เข้าไปนิเทศน์ และประเมินความสามารถของนิสิตผู้ฝึกปฏิบัติการสอน http://mcubr.ac.th/gallery-detail_5583

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย (ปธ.9) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดธูปเทียน นำไหว้พระสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย และมอบใบอนุโมทนาบัตร ให้แก่ พระมหาพิชิต ปภสฺสโร/คูสกุล นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาส วัดสุจิตธรรมมาราม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์   ที่ได้มอบอุปกรณ์ พัดลม 8 ชุด และสวิตซ์พัดลม 36 ตัว รวม 44 รายการ…

ประมวลภาพ บรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยในวันนี้ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนขององค์ประกอบต่าง ๆ ด้านข้อมูลและเอกสาร และสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับคะแนนโดยรวม ของ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  โดยมี ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมฟังสรุปผลจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ผลสรุปเป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระเดชพระคุณ พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมกันต้อนรับ คณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 3- 6 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม ประธานกรรมการ…

ถวายน้ำแดงโซดา แด่พระสังฆาธิการที่มาประชุม

ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับ วัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เดินทางไปร่วม ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับ วัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ นำโดย พระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดา,ผศ.ผู้อำนวยการฯ รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 เมตตาเป็นประธานในที่ประชุม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตั้งโรงทานถวายน้ำแดงโซดา…

 ประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบ Sar

การจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย วันที่ ๒๑ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบ Sar การจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  ณ อาคารสัจจานุรักษ์ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้นที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมถวายมุทิตาจิต

พระมหาถนอม  อานนฺโท,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พระนิสิต นิสิตฆราวาส และศิษย์เก่า วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางไปร่วมถวายมุทิตาจิต พระมหาถนอม  อานนฺโท,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดปราสาทสูง บ้านเพ็ชร…

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดคลิกลิงค์)   https://www.brm1.go.th/files/pr/203-0.PDF